Historické město roku – Žatec obhájil své prvenství v Ústeckém kraji

Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za městské památkové rezervace a zóny.

Komise v případě vítězného města Žatec již podruhé za sebou vysoce hodnotila dlouhodobou a soustavnou péči nejen o památkový fond, kterou vyvíjí město v souvislosti se zápisem Žatce – města chmele do seznamu UNESCO. Chmelařské stavby nejsou nikde jinde na světě dochovány v takovém množství a koncentraci a město každoročně vynakládá nemalé částky na pořádání různých kulturních akcí, spojených s udržováním kulturního dědictví a zejména regionálních chmelařských tradic. Mimořádná kvalita spočívá ve velkém počtu typologicky ojedinělých chmelařských staveb, koncentrovaných na malém území v samotném historickém jádru města, při současném dochování původní středověké uliční struktury.

Celkové hodnocení s malým bodovým rozdílem zejména mezi prvním a druhým místem, a rovněž mezi třetím a čtvrtým místem, svědčí o svědomité péči všech zúčastněných měst o jejich památkové zóny a rezervace. O vítězství v daném roce mnohdy rozhoduje dokončení velkých projektů, které vyřeší dlouholetou slabinu měst, ať již se jedná o úspěšnou obnovu opuštěných areálů v havarijním stavu nebo řešení stravovacích, ubytovacích či jiných kapacit, tolik důležitých pro turistickou atraktivitu daného města. Komise s povděkem sleduje pozitivní posun u všech zúčastněných, a postupné zhodnocování jejich potenciálu na vítězství.

Hodnotící komise, složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska během dvou dnů provedla návštěvu všech soutěžících měst, vyslechla obhajobu přihlášek a navštívila i některé památky obnovené v rámci „Programu“ v uvedeném soutěžním roce. Při následném závěrečném posouzení v sídle územního odborného pracoviště NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem vzešlo toto bodové ohodnocení zúčastněných měst:

  • Žatec (270 bodů) – nominován do celostátního kola soutěže 
  • Kadaň (265 bodů) – přihláška k nahlédnutí
  • Terezín (237 bodů) – přihláška k nahlédnutí 
  • Benešov nad Ploučnicí (230 bodů) – přihláška k nahlédnutí 

Vítěz krajského kola obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2018, tradičně u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS).

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, která zahrnuje okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Přímo spravuje 2 objekty ve vlastnictví ČR, kostel sv. Floriána je celoročně přístupný veřejnosti s průvodcem od prosince 2013, zámek Krásné Březno, sídlo  územního odborného pracoviště, je zpřístupněn částečně při zvláštních příležitostech, jako jsou výstavy a přednášky.

Ing. arch. Daniel Vágner, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem